Sundhedskartellet:
+ Om Sundhedskartellet
+ Politikker
+ Medlemsorganisationer
+ Vedtægter
+ Kontakt
+ Presse
+ Udgivelser
+ Links
 
 


Printervenlig version
31. august 2012
Ligeløn og Lønkommission

Sundhedskartellets overordnede målsætning er lønstigninger til Sundhedskartellets grupper, der på kort sigt indsnævrer lønforskellen til sammenlignelige private grupper og på lang sigt udligner forskellen.
 
Her på siden har vi samlet forskellige links om Sundhedskartellets og andre organisationers arbejde med ligeløn.
 
En stor del af Sundhedskartellets arbejde med ligeløn foregår i 2020-samarbejdet:
 
2020-samarbejdet kort fortalt
2020-samarbejdet er et ligelønssamarbejde mellem Sundhedskartellet, BUPL, SL og Socialrådgiverne. Samarbejdet blev startet i kølvandet på Lønkommissionen, og de fire organisationer udmærker sig ved alle at repræsentere fag med mange kvinder, der har en mellemlang videregående uddannelse og især er beskæftiget i den offentlige sektor.

2020-samarbejdets mål
Samarbejdets overordnede mål er at udjævne løngabet mellem kvinder og mænd, der pt. er på knap 18 procent. Som et delmål arbejder vi for, at ligelønsloven revideres, så det bliver lettere at sammenligne arbejde af samme værdi.

2020-samarbejdets aktiviteter
2020-samarbejdets arbejde for en revision af ligelønsloven kører ad forskellige spor. Ét af sporene handler om at fastholde ligelønsdagsordenen i pressen. Se her den seneste kronik i Politiken fra 2020-samarbejdet. Et andet spor handler om påvirkning af ministre og politikere på Christiansborg gennem møder og foretræde for Folketingets ligestillings- og beskæftigelsesudvalg. Evt. sammen med et bredere udsnit af fagbevægelsen.

2020-samarbejdets ledelse
De fire organisationsformænd mødes med jævne mellemrum for at beslutte samarbejdets overordnede politiske, strategiske og kommunikative retningslinier. 
 
Sundhedskartellets Ligelønspris
Sundhedskartellet har indstiftet en Ligelønspris. Prisen er uddelt 2 gange: 

Det Nationale Ligelønsnetværk
Sundhedskartellet er, sammen men en lang række andre organisationer, medlem af Det Nationale Ligelønsnetværk. I dét regi er der udarbejdet et Idékatalog til lovforbedringer på ligestillings- og ligelønsområdet, som kan læses hér

 
Se Sundhedskartellets nyheder i forbindelse med offentliggørelsen af Lønkommissionens redegørelse den 28. maj 2010
 
  
Sundhedskartellets projekter og udgivelser
 
Udgivelser
Udgivelserne er nærmere omtalt under projekterne ovenfor.
 
 
Links
Rapporter og undersøgelser: