Sundhedskartellet:
+ Om Sundhedskartellet
+ Politikker
    Politikker
+ Medlemsorganisationer
+ Vedtægter
+ Kontakt
+ Presse
+ Udgivelser
+ Links
 
 


Printervenlig version
30. august 2012
Vision og politiske målsætninger for Sundhedskartellet

Vision:
 
I fællesskab sikrer vi de bedste rammer for medlemmernes arbejdsliv.

Politiske målsætninger:

Fællesskabet arbejder aktivt for at sikre fagligheden og fastholde professionernes anerkendelse hos offentlige myndigheder og i medierne.

Gennem fællesskab styrkes organisationernes indflydelse lokalt og centralt.

Overenskomstområdet
Målet er at:
• Styrke den fælles interessevaretagelse i relation til de generelle forhandlinger
• Arbejde for, at løn m.v. for de deltagende organisationers medlemmer svarer til uddannelse, ansvar og kompetence
• Indgå fællesoverenskomster kombineret med organisationsaftaler
 
Samarbejdet på overenskomstområdet suppleres/understøttes af en række fælles målsætninger på følgende områder:

Uddannelse
• Med respekt for de enkelte organisationers synspunkter i spørgsmål om grunduddannelse, søges der gennem fælles indsats sikret de bedst mulige forhold for professionernes grunduddannelser.
• Arbejde for, at arbejdsgivernes efteruddannelsesindsats opprioriteres til et tilfredsstillende niveau, og at denne indsats - hvor det er relevant - kan foregå tværfagligt.
• Arbejde for, at videreuddannelsesmulighederne for organisationernes medlemmer forbedres på alle niveauer.

Ligestilling
Fællesskabet arbejder aktivt for den brede ligelønsdagsorden og etablerer i relevant omfang alliancer med andre organisationer, institutioner eller personer, med henblik på at sætte ligestilling på dagsordenen.

Sundhedspolitik
Fællesskabet koordinerer overordnede sundhedspolitiske udmeldinger og tiltag, under hensyntagen til organisationernes interesser.