Sundhedskartellet:
+ Om Sundhedskartellet
+ Politikker
+ Medlemsorganisationer
+ Vedtægter
+ Kontakt
+ Presse
+ Udgivelser
+ Links
 
 


Printervenlig version
27. oktober 2009
Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse - implementering af den europæiske aftale om stress

Sundhedskartellet har i samarbejde med arbejdsgiverne (ARF, KL, Københavns og Frederiksberg Kommune) indføjet aftalen om stress i både MED-aftalen og i TR/SU-aftalen. Der står derfor nu, "at der skal aftales retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress".
 
Aftalen indeholder også enkelte nye bestemmelser vedrørende præcisering af forskellen mellem regler og retningslinier - og en afgrænsning og præcisering af forhandlingskompetencen i MED-systemet.
 
Læs rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse.


Kommenteret udgave af MED-aftalen
Der er i maj 2006 udgivet en kommenteret aftale, også kaldet MED-håndbogen.