Sundhedskartellet:
+ Om Sundhedskartellet
+ Politikker
+ Medlemsorganisationer
+ Vedtægter
+ Kontakt
+ Presse
+ Udgivelser
    Udgivelser
+ Links
 
 


Printervenlig version
15. marts 2013
Udgivelser

Her kan du downloade pjecer, vejledninger og rapporter.  
Arbejdsmiljø, screening af arbejdsmiljø Natarbejde med færre gener - inspiration fra arbejdspladser og regionerne. Udgivet af Sundhedskartellet i 2012.

Screening af arbejdsmiljø i social- og sundhedssektoren
. Udgivet af Sundhedskartellet i 2005.
Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Inspirationskatalog udgivet i 2008 af KL, DR og Sundhedskartellet. 

Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø - Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler - rapport udgivet i 2007 af KL, DR og Sundhedskartellet.   
Ernæringshjælper    Ernæringshjælper
Ernæringsteknolog Ernæringsteknolog
Frivillige hjælpere Frivillige hjælpere på sygehusene - hvorfor og hvordan. Udgivet i 2005.   
Helbredskontrol Vejledning om helbredskontrol ved natarbejde. Udgivet 2006.
 
Kompetenceprofiler Kompetenceprofiler og hverdagspraksis for kost- og ernæringsuddannelserne
Kompetenceudvikling Evaluering af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling
Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK. August 2010.
  Evaluering af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling
Udarbejdet for KL, KTO og SHK. Juni 2010
Præg din fremtid med kompetenceudvikling

 
Ledelse Succesfulde ledere i sygehusvæsenet. En undersøgelse af kernekompetencer hos succesfulde ledere på afdelingsniveau. Marts 2008.  
Ledelsesevaluering Ledelsesevaluering - En guide til ledelsesevaluering i kommuner og regioner. Nov. 2008.  
Ligeløn
  TR-pjece     Antologi     Lønkommissionens redegørelse - den korte version   Forhandlingssystemet og ligeløn    Ligeløn
. Sundhedskartellets pjece til tillidsrepræsentanter. En kort indføring i nogle af de problemstillinger, som dukker op, når man diskuterer ligeløn. Oktober 2009.
  Antologi om ligeløn: SFI har i maj 2010 udgivet en antologi om ligeløn. Den er bestilt og finansieret af Sundhedshedskartellet. Læs mere.   Lønkommissionens redegørelse blev offentliggjort den 28. maj 2010. Sundhedskartellet har udarbejdet en kort version af redegørelsen. Læs den her.   Forhandlingssystemet i det offentlige og ligelønnen - historiske og aktuelle aspekter af de offentlige aftaleforhandlingers evne til at tilgodese ligelønskrav:  Læs professor Henning Jørgensens rapport Forhandlingssystemet i det offentlige og ligelønnen   Læs Sundhedskartellets pixiudgave Forhandlingssystemet og uligeløn  
Lokal Løndannelse Lokal løndannelse i praksis. En pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer.
Udgivet af Sundhedskartellet 2011.  
Lønkonferencer Rapport fra regionale lønkonferencer - afholdt foråret 2007.
 
MED Velkommen til dit hverv som MED-repræsentant. Pjecen er skrevet til MED-repræsentanter, der er udpeget af FTF's regionsbestyrelsen til at være repræsentant i et hovedudvalg. Pjecen er udgivet af FTF, juli 2011.     Arbejdsmiljøloven ændres den 1. oktober 2010 Om ændringerne i loven. Notat udarbejdet af Sundhedskartellets TR/SU-arbejdsgruppe, oktober 2010.   Analyse af lokale MED-aftaler. Fælles KL og KTO/Sundhedskartels analyse. Sept. 2007.   Kogebog - 12 opskrifter på stærke og sunde arbejdspladser og succesfulde ledere i sygehus-væsenet. Juni 2008.  
Multimedieskat - vejledning       Vejledning om multimedieskat. Vejledningen er udarbejdet i forbindelse med indførelsen af multimedieskatten 1. januar 2010.  

Nye sundhedsopgaver

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling -pjece udarbejdet i et samarbejde mellem KL, DKK og Sundhedskartellet. Udgivet i 2005.

Omstilling og fornyelse af arbejdsgange på danske sygehuse Kom godt fra start og helt i mål - inspirationshæfte til omstilling og fornyelse af arbejdsgange på danske sygehuse. September 2008.

Personalepolitik
33 konkrete bud

Sundhedskartellets 11 formænd giver deres bud på vigtige personalepolitiske indsatsområder i det fremtidige arbejde. Folderen blev udgivet af Sundhedskartellet i forbindelse med Personalepolitisk Messe 2010: 33 konkrete bud på det vigtigste i hverdagen på de regionale og kommunale arbejdspladser  
Sundhedscentre Eksempler og to pjecer om sundhedscentre. Udgivet i 2003.  
Sundhedsordninger     Undersøgelse af sundhedsordninger på det kommunale område 2010
Læs mere Læs undersøgelsen og bilagsmaterialet  
Sundhedsvæsen

Kvalitetsreform: Syv fikspunkter til fremtidens sundhedsvæsen. Udgivet i 2007.

Sundhedskartellets jubilæumspjece De første 10 år med Sundhedskartellet. Udgivet i 2007.
 
Sygefravær Ikke alt kan siges med blomster - samtaler om sygefravær for lønmodtagere og arbejdsgivere på det offfentlige arbejdsmarked. Pjecen er et af resultaterne af det 3-partsfinansierede projekt "Nedbringelse af sygefravær". April 2009.  

Sygehuskrise 2010

         
Sygehuskrisen 2010 - hvordan undgår vi nye kriser i fremtiden?
Sundhedskartellets og fire andre organisationers bud på, hvordan Danmark undgår flere sygehuskriser.   Læs notatet udarbejdet af Dansk Sundhedsinstitut (DSI)
Økonomi og styring i sygehusvæsenet
Sygepleje i kommunerne Fremtidens sygepleje i kommunerne
Statusrapport, udfordringsrapport og inspirationspjece. Sundhedskartellet og KL, maj 2011  
Trivsel og sundhed Sundhedskartellet udgiver i alt 4 pjecer om temaet i samarbejde med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. To af dem er udgivet, efterår 2009.
Læs omtale af pjecerne Læs Trivsel i arbejdet (udgivet efterår 2009) Læs Vold, mobning og chikane (udgivet efterår 2009) Læs Sundhedsfremme (udgivet januar 2010)  
Ældrepleje Etik i ældreplejen. Udgivet i 2006.